Finansiella rapporter

Finansiell rapportering 

Nedan hittar ni våra finansiella rapporter. 

Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB kommer att ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. 

Handel i aktien sker på Pepins.com.

För mer information se https://www.pepins.com/shc/superfruit